Avís legal

Ver versión castellano

1. OBJECTE

L'objecte de les presents condicions generals és regular l'ús que poden realitzar els usuaris del web corporatiu de Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L. (en endavant, Fibracat), que actualment es troba a la URL www.fibracat.cat (en endavant Web Corporatiu), sense perjudici que certs serveis o continguts dins del Web Corporatiu es sotmetin a les seves pròpies condicions. Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L. (Fibracat) és una companyia espanyola amb domicili social a Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa, Barcelona, Espanya, amb CIF número B-61877031 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 31.560, foli 28, secció G, full 193.871 inscripció 1ª.

2. FUNCIONAMENT DE LA WEB CORPORATIVA

Fibracat es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les modificacions i actualitzacions que consideri convenients al Web Corporatiu, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés i podrà incloure serveis i continguts addicionals als els actuals o, si escau, suprimir-los o modificar la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés. Fibracat podrà bloquejar l'accés a tots o part dels usuaris d'aquest per procedir a realitzar les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. En cap cas, Fibracat serà responsable del funcionament inadequat del sistema si això obeeix a una configuració defectuosa dels equips de l'Usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei. Fibracat es compromet a realitzar tots els seus esforços per mantenir actualitzada la informació i continguts que introdueixi al Web Corporatiu, si bé l'Usuari coneix que poden existir incorreccions en els continguts i serveis inclosos al Web Corporatiu que, si escau, Fibracat procedirà a resoldre amb la màxima brevetat tan aviat coneixement de la seva existència. En qualsevol cas, Fibracat no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web Corporativa, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los. Fibracat no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts a la web. Fibracat no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual de la web fibracat.cat, la informació, dades, continguts, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics integrats al Web Corporatiu als que Fibracat permet tenir accés, així com la dels productes eventualment derivats i els manuals d'utilització són propietat exclusiva de Fibracat, dels seus proveïdors, o dels titulars respectius segons escaigui, de manera que l'Usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial dels mateixos, la seva comunicació pública, distribució, o qualsevol forma d'explotació, o utilització de tècnica d'enginyeria inversa o transformació, excepte consentiment exprés i per escrit per part de Fibracat. L'Usuari es compromet a utilitzar aquesta informació i serveis exclusivament per les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del Web Corporatiu, fora que hagi obtingut consentiment exprés de Fibracat. L'Usuari s'obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del Web Corporatiu per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors. Així mateix, l'Usuari es fa responsable d'estendre el compliment d'aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a utilitzar el servei. A més, l'Usuari s'obliga a respectar les restriccions d'ús de cada un dels serveis i accés a altres xarxes (aquestes restriccions seran comunicades per Fibracat o el proveïdor d'informació). Totes les senyals distintives, com ara marques, noms comercials, etc., que apareixen al Web Corporatiu estan protegides per la legislació vigent en matèria de marques, per la qual cosa els usuaris no podran realitzar cap reproducció, comunicació, explotació o utilització dels mateixos, llevat que ostentin consentiment previ per escrit del titular de les mateixes.

4. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DEL WEB CORPORATIVA

Per contractar serveis a través del Web Corporatiu, l'Usuari haurà de complimentar de forma completa i veraç la informació obligatòria requerida per Fibracat. A fi que l'Usuari conegui les condicions dels serveis o continguts als que desitja tenir accés, Fibracat detallarà amb anterioritat al moment de la contractació de cada servei, les condicions específiques en què es prestarà el mateix. Aquestes condicions hauran de ser acceptades per l'Usuari perquè es produeixi la contractació efectiva. En cas d'ús de les eines posades a disposició de tercers a la Web Corporativa per Fibracat per introduir les dades de contractació de clients de Fibracat, la persona física o jurídica que introdueixi les dades ha d'haver recaptat prèviament el consentiment dels interessats per al fi per al qual són introduïts les seves dades.

5. AUTENTICACIÓ

Fibracat podrà establir diferents sistemes d'autenticació al Web Corporatiu de tal manera que a través de dades sol·licitades prèviament o mitjançant identificadors i contrasenyes s'autentiqui als usuaris del Web Corporatiu. En cas que Fibracat realitzi l'autenticació dels usuaris a través d'identificadors i contrasenyes, tant l'identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L'Usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l'identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret.

6. ÈTICA I RESPONSABILITAT DERIVADA DE L'ÚS PER L'USUARI D'INTERNET I DE LA WEB CORPORATIVA

Fibracat no serà en cap cas responsable de l'ús del Web Corporatiu que realitzi l'Usuari. L'Usuari s'abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l'ús del web corporatiu o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Fibracat o de tercers, que vulneri o transgredeixi l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a Fibracat davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència d'aquest ús. L'Usuari s'abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Fibracat, als seus proveïdors o a tercers, així com la introducció o difusió a la Xarxa programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la Xarxa, al sistema, o als equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d'altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb fins comercials o publicitaris, així com dur a terme qualsevol tipus d'activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d'Internet.

7. RESPONSABILITAT PER L'ACCÉS O INTRODUCCIÓ DE CONTINGUTS QUE CIRCULEN A INTERNET

L'Usuari accepta expressament deixar exempta a Fibracat de qualsevol responsabilitat relacionada amb la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui l'origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les que l'Usuari pugui accedir a través del Web Corporatiu, així com, si és el cas, de la informació que l'usuari introdueixi a Internet a través de la xarxa de Fibracat. L'Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l'accés als continguts i informacions així com de la seva reproducció o difusió. Fibracat no serà responsable de les infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d'un altre usuari, de Fibracat, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial. Fibracat podrà cancel·lar l'accés a la Web Corporativa als Usuaris que incompleixin amb les condicions d'ús establertes en el present document.

8. POLÍTICA DE COOKIES DE FIBRACAT

Fibracat utilitza cookies que no proporcionen dades personals dels usuaris, ni poden associar a una persona identificada o identificable. Si continua navegant per la nostra pàgina web, vostè accepta aquest ús de cookies per part de Fibracat. Què són les cookies? Les galetes són petits dispositius que s'emmagatzemen en els terminals dels Usuaris i permeten recordar dades de navegació d'aquests. Cookies a les nostres pàgines web Fibracat utilitza cookies, pròpies i de tercers, per al correcte funcionament de la pàgina web, per recordar les preferències dels usuaris així com galetes destinades a l'anàlisi de les visites a la pàgina web i per mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències de navegació. Els tipus de galetes utilitzades per Fibracat són: Fibracat utilitza les següents eines per a la gestió de Cookies:
Aquestes eines han estat desenvolupades per l'empresa Google.
Com gestionar les galetes en el seu equip:
L'usuari pot bloquejar o desactivar del seu ordinador la instal·lació de cookies mitjançant la configuració del seu navegador. Per desactivar correctament les galetes us recomanem consultar directament les opcions de privacitat del navegador.
Adjuntem alguns enllaços on podeu consultar / configurar les opcions de privacitat:

9. POLITICA DE PRIVADESA

Es pot consultar la politica de privadesa en el següent enllaç: https://www.fibracat.cat/politica-de-privadesa

10. RECLAMACIONS

L'Usuari podrà dirigir les reclamacions sobre els serveis prestats a Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L., (Fibracat) Servei d'Atenció al Client, Carrer Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona), en els Telèfons: 902 884 882 i 93 874 21 52, o per Fax: 93 873 25 58. Formulada la reclamació, si el Client no obté una resposta satisfactòria de Fibracat en el termini d'un (1) mes, podrà dirigir la seva reclamació a les Juntes Arbitrals de Consum. L'arbitratge corresponent ha de ser acceptat expressament per FIBRACAT. Així mateix, el Client podrà dirigir-se a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. L'Usuari té dret a obtenir un document acreditatiu del contingut de la reclamació i un número de referència de la mateixa. L'Usuari tindrà disponibles Fulls de Reclamacions Oficials en l'adreça anteriorment esmentada. Fibracat i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés a aquest web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Fibracat i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Manresa (Espanya).

Avís legal

Veure versió en català

1. OBJETO

El objeto de las presentes condiciones generales es regular el uso que pueden hacer los usuarios de la web corporativa de ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL (en adelante, FIBRACAT), que actualmente se encuentra en la URL www.fibracat.cat (en adelante, web corporativa), sin perjuicio que ciertos servicios o contenidos dentro de la web corporativa se sometan a sus propias condiciones. Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L. (Fibracat) es una compañía española con domicilio social en calle Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa, Barcelona, España, con CIF número B-61877031 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 31.560, folio 28, sección G, full 193.871 inscripción 1ª.

2. FUNCIONAMIENTO DE LA WEB CORPORATIVA

Fibracat se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, las modificaciones y actualizaciones que considere convenientes en la Web Corporativa, de la configuración y presentación de ésta y de las condiciones de acceso y podrá incluir servicios y contenidos adicionales a los actuales o, en su caso, suprimirlos o modificar la configuración y presentación de ésta y de las condiciones de acceso. Fibracat podrá bloquear el acceso a todos o parte de los usuarios de éste para proceder a realizar las modificaciones o reparaciones que considere necesarias en cualquier momento. En ningún caso Fibracat será responsable del funcionamiento inadecuado del sistema si ello obedece a una defectuosa configuración de los equipos del Usuario o a su insuficiente capacidad para soportar los sistemas informáticos indispensables para poder hacer uso del servicio. Fibracat se compromete a realizar todos sus esfuerzos para mantener actualizada la información y contenidos que introduzca en la Web Corporativa, si bien el Usuario conoce que pueden existir incorrecciones en los contenidos y servicios incluidos en la Web Corporativa que, en su caso, Fibracat procederá a resolver con la máxima brevedad en cuanto tenga conocimiento de su existencia. En cualquier caso, Fibracat no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la Web Corporativa, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos. Fibracat no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos en la web. Fibracat no asume ninguna responsabilidad derivada de la concesión o contenidos de los enlaces de terceros a los que se hace referencia en la web, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software, los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados ​​al usuario por este motivo.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Los derechos de propiedad intelectual de la web fibracat.cat, la información, datos, contenidos, bases de datos, diseños, códigos fuente, estructuras de navegación y otros servicios o productos telemáticos integrados en la Web Corporativa a los que Fibracat permite tener acceso, así como la de los productos eventualmente derivados y los manuales de utilización son propiedad exclusiva de Fibracat, de sus proveedores, o de los titulares respectivos según proceda, por lo que el Usuario se compromete a no infringir ningún derecho derivado de la propiedad industrial o intelectual, quedando expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los mismos, su comunicación pública, distribución, o cualquier forma de explotación, o utilización de técnica de ingeniería inversa o transformación, salvo consentimiento expreso y por escrito por parte de Fibracat. El Usuario se compromete a utilizar esta información y servicios exclusivamente para sus propias necesidades y a no realizar directa o indirectamente una explotación comercial de los servicios a los que tiene acceso o de los resultados obtenidos gracias a la utilización de la Web Corporativa, salvo que haya obtenido consentimiento expreso de Fibracat. El Usuario se obliga a no utilizar las facilidades y capacidades de la Web Corporativa para realizar o sugerir actividades prohibidas por la ley o para intentar atraer a los usuarios hacia otros servicios competidores. Asimismo, el Usuario se hace responsable de extender el cumplimiento de estas cláusulas a toda aquella persona autorizada por él a usar el servicio. Además, el Usuario se obliga a respetar las restricciones de uso de cada uno de los servicios y acceso a otras redes (estas restricciones serán comunicadas por Fibracat o el proveedor de información). Todas las señales distintivas, tales como marcas, nombres comerciales, etc., que aparecen en la Web Corporativa están protegidas por la legislación vigente en materia de marcas, por lo que los usuarios no podrán realizar ninguna reproducción, comunicación, explotación o utilización de las mismas, salvo que ostenten consentimiento previo por escrito de su titular.

4. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA WEB CORPORATIVA

Para contratar servicios a través de la Web Corporativa, el Usuario deberá cumplimentar de forma completa y veraz la información obligatoria requerida por Fibracat. A fin de que el Usuario conozca las condiciones de los servicios o contenidos a los que desea tener acceso, Fibracat detallará, con anterioridad al momento de la contratación de cada servicio, las condiciones específicas en que se prestará el mismo. Estas condiciones deberán ser aceptadas por el Usuario para que se produzca la contratación efectiva. En caso de uso de las herramientas puestas a disposición de terceros en la Web Corporativa por Fibracat para introducir los datos de contratación de clientes de Fibracat, la persona física o jurídica que introduzca los datos debe haber recabado previamente el consentimiento de los interesados para el fin para el que son introducidos sus datos.

5. AUTENTICACIÓN

Fibracat podrá establecer diferentes sistemas de autenticación en la Web Corporativa de tal manera que a través de datos solicitados previamente o mediante identificadores y contraseñas se autentique a los usuarios del Web Corporativo. En caso de que Fibracat realice la autenticación de los usuarios a través de identificadores y contraseñas, tanto el identificador como la contraseña pertenecerán exclusivamente a la persona a la que se conceden. El Usuario deberá mantener bajo su exclusiva responsabilidad tanto el identificador como la contraseña en la más estricta y absoluta confidencialidad, asumiendo, por tanto, los daños o consecuencias de todo tipo se deriven del quebrantamiento o revelación del secreto.

6. ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL USO POR EL USUARIO DE INTERNET Y DE LA WEB CORPORATIVA

Fibracat no será en ningún caso responsable del uso de la Web Corporativa que realice el Usuario. El Usuario se abstendrá de llevar a cabo cualquier conducta en el uso de la web corporativa o de los recursos puestos a su disposición que atente contra los derechos de propiedad intelectual o industrial de Fibracat o de terceros, que vulnere o transgreda el honor, la intimidad personal o familiar o la imagen a terceros, o que sean ilícitos o atenten a la moralidad, y dejará en todo caso indemne a Fibracat ante cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, que se presente frente a ella como consecuencia de este uso. El Usuario se abstendrá de llevar a cabo por cualquier medio cualquier destrucción, alteración, inutilización o daños de los datos, programas o documentos electrónicos pertenecientes a Fibracat, a sus proveedores o a terceros, así como la introducción o difusión en la Red de programas, virus, applets, o cualquier instrumento físico o electrónico que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en la Red, en el sistema, o los equipos de terceros. Queda expresamente prohibido borrar, modificar los mensajes de correo electrónico de otros usuarios, enviar mensajes de correo masivo, con fines comerciales o publicitarios, así como llevar a cabo cualquier tipo de actividad o práctica que transgreda los principios de buena conducta aceptados generalmente entre los usuarios de Internet.

7. RESPONSABILIDAD POR EL ACCESO O INTRODUCCIÓN DE CONTENIDOS QUE CIRCULEN EN INTERNET

El Usuario acepta expresamente dejar exenta a Fibracat de cualquier responsabilidad relacionada con la calidad, exactitud, fiabilidad, corrección o moralidad de los datos, programas, informaciones u opiniones, cualquiera que sea el origen, que circulen por su red o por las redes a las que el usuario pueda acceder a través de la Web Corporativa, así como, en su caso, de la información que el usuario introduzca en Internet a través de la red de Fibracat. El Usuario asume bajo su exclusiva responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a los contenidos e informaciones así como de su reproducción o difusión. Fibracat no será responsable de las infracciones de cualquier usuario que afecten a los derechos de otro usuario, de Fibracat, o de terceros, incluyendo los derechos de copyright, marcas, patentes, información confidencial y cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial. Fibracat podrá cancelar el acceso a la Web Corporativa a los Usuarios que incumplan con las condiciones de uso establecidas en el presente documento.

8. POLÍTICA DE COOKIES EN FIBRACAT

Fibracat utiliza cookies que no proporcionan datos personales de los usuarios, ni pueden asociar a una persona identificada o identificable. Si continúa navegando por nuestra página web, usted acepta este uso de cookies por parte de Fibracat. ¿Qué son las cookies? Las cookies son pequeños dispositivos que se almacenan en los terminales de los Usuarios y permiten recordar datos de navegación de estos. Cookies en nuestras páginas web Fibracat utiliza cookies, propias y de terceros, para el correcto funcionamiento de la página web, para recordar las preferencias de los usuarios, así como galletas destinadas al análisis de las visitas a la página web y para mostrar publicidad relacionada con sus preferencias de navegación. Los tipos de galletas utilizadas para Fibracat son: Fibracat utiliza las siguientes herramientas para la gestión de Cookies: Estas herramientas han sido desarrolladas por la empresa Google.
Cómo gestionar las cookies en su equipo:
El usuario puede bloquear o desactivar de su ordenador la instalación de cookies mediante la configuración de su navegador. Para desactivar correctamente las galletas se recomienda consultar directamente las opciones de privacidad del navegador.
Adjuntamos algunos enlaces donde podrá consultar / configurar las opciones de privacidad:

9. POLITICA DE PRIVACIDAD

Se puede consultar la política de privacidad en el siguiente enlace: https://www.fibracat.cat/politica-de-privadesa

10. RECLAMACIONES

El Usuario podrá dirigir las reclamaciones sobre los servicios prestados a Alta Tecnologia en Comunicacions, SL, (Fibracat) Servicio de Atención al Cliente, Calle Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona), en los Teléfonos: 902 884 882 y 93 874 21 52, o por Fax: 93 873 25 58. Formulada la reclamación, si el Cliente no obtiene una respuesta satisfactoria de Fibracat en el plazo de un (1) mes, podrá dirigir su reclamación a las Juntas Arbitrales de consumo. El arbitraje correspondiente debe ser aceptado expresamente por Fibracat. Asimismo, el Cliente podrá dirigirse a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. El Usuario tiene derecho a obtener un documento acreditativo del contenido de la reclamación y un número de referencia de la misma. El Usuario tendrá disponibles Hojas de Reclamaciones Oficiales en la dirección anteriormente mencionada. Fibracat y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso a esta web. En caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, Fibracat y el usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Manresa (España).